Termeni si conditii de participare

  1.     Organizatorul

 

Organizatorul concursului  este SC Service Management Solutions S.R.L. (denumita in continuare “Compania”) cu sediul in Voluntari, Str. Emil Racovita, nr. 70, judet Ilfov, nr. la Registrul Comertului J23/1822/2006, Cod Unic de Inregistrare RO19018831. Concursul este organizat conform art 11 din OUG 77/ 2009.

 

  1.     Drepturi de participare  

 

La acest concurs poate participa orice persoana fizica, romana sau straina. La acest concurs nu pot participa angajatii firmei SC Service Management Solutions S.R.L. precum si rudele de gradul I ale acestora, sotii si sotiile lor.

 

  1.     Perioada de desfasurare    

 

Concursul se va desfasura se va desfasura in perioada 29 – 31 martie 2016, ora 15:00. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

 

  1.     Premii

 

Dupa finalizarea perioadei de concurs se va acorda 1 premiu prin tragere la sorti, folosind website-ul www.random.org, conform mecanismului stipulat la punctul 5. Premiul va consta in:

1.    1 ceai Blood Orange 50 de grame

2.    1 ceai Jasmine Special 50 de grame

3.    1 infuzor metalic

 

  1.     Taxe si impozite

 

Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat. In cadrul acestei actiuni, nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

 

  1.     Mecanism

 

Concursul are loc pe pagina de facebook a Arta Ceaiului: www.facebook.com/ArtaCeaiului, in perioada 29 – 31 martie 2016. Pentru a intra in acest concurs, participantii trebuie sa raspunda printr-un comentariu la intrebarea adresata in postarea concursului.

Premiul va fi acordat prin tragere la sorti folosind website-ul www.random.org.

Numele castigatorului vor fi anuntat pe pagina de Facebook www.facebook.com/ArtaCeaiului . Acesta va fi contactat in vederea obtinerii adresei si datelor de contact necesare pentru expedierea premiului. Premiul va fi expediat prin curier dupa primirea informatiilor de la persoanele castigatoare.

Castigatorul nu poate cere si nu poate obtine contravaloarea in bani a premiului castigat.

 

  1.     Garantii si servicii post-vanzare    

 

Orice cerere sau reclamatie in legatura cu garantia sau conformitatea premiilor va fi adresata Companiei, care va dispune rezolvarea imediata a acestora.

 

  1.     Incetarea actiunii

 

Prezenta actiune poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora asa cum este aceasta definita de lege.

 

  1.     Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta actiune se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

  1.   Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001

 

Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina de Facebook a Arta Ceaiului: www.facebook.com/ArtaCeaiului sau solicitat pe e-mail la adresa comenzi@artaceaiului.ro

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S.C. Service Management Solutions S.R.L., la adresa de mail comenzi@artaceaiului.ro, sau la adresa sediului social mentionat in preambulul regulamentului. Participantii au de asemenea dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Numar notificare Companie la ANSPDPC: 31533.De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  


Copyright © 2015-2020 Arta Ceaiului. Toate drepturile rezervate.
Chat with us