Regulament Tombola

 

Organizatorul

 

Organizatorul tombolei  este SC SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. (denumita in continuare “Compania”) cu sediul in Voluntari, Str. Emil Racovita, nr. 70, 44 C, judet Ilfov, nr. la Registrul Comertului J23/1822/2006, Cod Unic de Inregistrare RO19018831. Tombola este organizata conform art 11 din OUG 77/ 2009.

 

 

Drepturi de participare  

 

La aceasta tombola, poate participa orice persoana fizica, romana sau straina, care completeaza cuponul de participare oferit la standul Companiei din Piata Revolutiei din Bucuresti. La aceasta tombola nu pot participa angajatii firmei SC SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONSS.R.L. precum si rudele de gradul I ale acestora, sotii si sotiile lor.

 

Perioada de desfasurare    

 

Campania promotionala se va desfasura in perioada 4.07.2015 - 31.09.2015. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

 

Premii

 

Premiile se vor acorda saptamanal, prin tragere la sorti, folosind website-ul www.random.org, conform mecanismului stipulat la punctul 5. La fiecare extragere se vor acorda urmatoarele premii:

1.    10 ceaiuri a cate 50 de grame

2.    un infuzor tip French Press

3.    doua cani

In total, se vor acorda 150 de ceaiuri a cate 50 de grame, 15 infuzoare tip French Press, si 30 de cani.

Taxe si impozite

 

Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat. In cadrul acestei actiuni, nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

 

Mecanism

 

Formularul de inscriere la tombola va fi distribuit la standul Companiei amplasat in Piata Revolutiei din Bucuresti si va contine urmatoarele campuri: nume, prenume, telefon, data nasterii si adresa de e-mail.

 

In cazul in care participantul nu completeaza toate campurile existente in formularul de inscriere, acesta nu poate participa la extragere. Toate taloanele de inscriere la tombola vor fi centralizate la sediul Companiei si stocate intr-o baza de date, aceasta fiind necesara pentru efectuarea extragerilor saptamanale, ce vor avea loc prin tragere la sorti in mod aleatoriu, in baza taloanelor de participare la tombola. Tragerile la sorti se va desfasura in fiecare weekend din perioada 4.07.2015 - 31.09.2015, la sediul Companiei. Pot participa la aceasta tombola toate persoanele care indeplinesc prevederile punctului 1 din prezentul regulament.

 

Tragerea la sorti si acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Companiei. In urma tragerii la sorti a castigatorilor, comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 2 (doi) reprezentanti ai organizatorului, in prezenta unui notar public.

 

Castigatorii vor fi anuntati telefonic, sau prin e-mail, iar numele acestora vor fi publicate pe pagina de Facebook a Companiei: www.facebook.com/ArtaCeaiului, numai cu acordul lor. Pentru a-si ridica premiile, castigatorii se vor prezenta la standul Companiei amplasat in Piata Revolutiei din Bucuresti unde s-au inscris la tombola, pana pe data de 25 septembrie 2015, in urma unei informari prealabile pe e-mail sau prin telefon primite din partea Companiei.

 

Pentru validarea premiului, castigatorii vor trebui sa prezinte reprezentantului organizatorului buletinul de identitate/cartea de identitate, urmand ca organizatorul sa procedeze la confruntarea datelor si la validarea premiului. Neprezentarea buletinului de identitate/cartii de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului. Premiile se vor inmana doar posesorului buletinului de identitate/cartii de identitate. Neprezentarea castigatorilor in vederea ridicarii premiilor castigate in termenul prevazut mai sus, atrage decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia.

Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

 

Garantii si servicii post-vanzare    

 

Orice cerere sau reclamatie in legatura cu garantia sau conformitatea premiilor va fi adresata Companiei, care va disoune rezolvarea imediata a acestora.

 

Incetarea actiunii

 

Prezenta actiune poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora asa cum este aceasta definita de lege.

 

Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta actiune se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001

 

(1) Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe website-ul www.artaceaiului.ro sau solicitat pe e-mail la adresa content@artaceaiului.ro.

Participarea la loteria publicitara implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

S.C. SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONSS.A., in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de inscriere, precum si cele comunicate organizatorului cu ocazia ridicarii premiilor, prelucrarea facandu-se exclusiv in scopuri de reclama si de publicitate si fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 31533.

Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S.C. SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONSS.R.L. la adresa de mail content@artaceaiului.ro sau la adresa sediului social mentionat in preambulul regulamentului. Participantii au de asemenea dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  


Copyright © 2015-2021 Arta Ceaiului. Toate drepturile rezervate.
Chat with us